OfertaUkraina Kresowa

Inne /Objazdowa
Wyżywienie

śniadania, obiadokolacje

Zakwaterowanie

hotel

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

UKRAINA autokarem
program 7 dniowy - na zamówienie dla grup: , klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych

Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE

PROGRAM

Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

DUSZPASTERZ PIELGRZYMKI: najczęściej Zamawiający mają juz swojego Kapłana prowadzącego. Centrum pielgrzymki jest codzienna Eucharystia i gdyby grupa zamawiające nie posiadała Kapłana - prosimy o zgłoszenie w AVE, które postara się go zapewnić

1 dzień
POLSKA
Wyjazd z Katowic. Nocna jazda w kierunku granicy przez: Kraków, Tarnów, Rzeszów.

2 dzień
ŻÓŁKIEW - LWÓW
Przekroczenie granicy . Odwiedzenie Żółkwi - małego miasteczku pod Lwowem, niegdyś siedziby rodu Żółkiewskich, później Sobieskich. Zwiedzanie renesansowej kolegiaty św. Wawrzyńca, okazałej cerkwi Serca Jezusowego, kościoła Dominikanów i Zamku, bram i fortyfikacji miejskich, rynku z zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem oraz renesansowej synagogi. Przyjazd do Lwowa. Panorama miasta z Wysokiego Zamku. Zakwaterowanie w hotelu. Przerwa na toaletę i śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta: Baszta Prochowa, Arsenały, klasztor Dominikanów, cerkiew Wołoska. Przejście na Rynek z Ratuszem otoczonym czterema empirowymi studniami. Oglądanie: gotyckiej katedry Wniebowzięcia NMP wraz z piękną kaplicą Boimów, obronnego klasztoru Bernardynów, Pomnika Mickiewicza, katedry Ormiańskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego. Obiadokolacja.

3 dzień
LWÓW
Po śniadaniu zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich. Następnie wycieczka do Oleska. Odwiedzenie zamku, w którym urodził się Jan III Sobieski. Zwiedzenie ekspozycji muzealnej filii Lwowskiej Galerii Sztuk Pięknych. Przejazd do Podhorzec, gdzie w obronnym, pałacu mieściła się jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich na dawnych Kresach. Powrót przez Sasów (postój przy drewnianej cerkiewce z XVII w.) i Złoczów (kolejna rezydencja Sobieskich) do Lwowa. Odwiedzenie soboru św. Jura, gmachu Opery Lwowskiej (spektakl dla chętnych) . Obiadokolacja. Nocleg.

4 dzień
ŚWIRZ - STANISŁAWÓW - KOŁOMYJA - JAREMCZ
Po śniadaniu przejazd przez Świrz (postój przy malowniczym zamku książąt Świrskich z XVI w. i Przemyślany do Stanisławowa. Obejrzenie starówki: Ratusz, Pomnik Mickiewicza, kościoły: Farny, Jezuitów, Ormiański, pałac Potockich. Przejazd do Kołomyi. Zwiedzenie Muzeum Huculszczyzny oraz starówki. Następnie przejazd do Jaremcza - słynnego centrum turystycznego Karpat Wschodnich. Spacer po huculskim targowisku, obejrzenie wodospadu na Prucie. Obiadokolacja (opcja folklorystyczna z kapelą huculską i tańcami za dopłatą) i nocleg

5 dzień
HOWERLA - JAREMCZE
Przejazd do „Zaroślaka”– przedwojennego polskiego schroniska. Wycieczka górska: (nie wytężająca) - Z "Zaroślaka" wejście na Howerlę - najwyższy szczyt Czarnohory. W drodze powrotnej odwiedzenie mogił Legionistów na zarośniętym cmentarzu na stokach Howerli.(pieszo ok. 5 godzin).kolacja, nocleg w Jaremczy

6 dzień
TRUSKAWIEC - DROHOBYCZ - SAMBOR
Po śniadaniu spacer do Rezerwatu Skały Dowbosza. Opuszczając góry zatrzymamy się jeszcze przy ruinach zamku w Pniowie. Przejazd w kierunku granicy połączony z postojami w miasteczkach: Truskawiec (słynne uzdrowisko), Drohobycz (urodził się tu Brunon Schulc; gdzie obejrzycie drewnianą cerkiew św. Jura, gotycki kościół farny św. Bartłomieja i malowniczą starówkę), Sambor (renesansowy kościół, starówka i ratusz). Czas wolny na obiadokolację. Przekroczenie granicy w Medyce .

7 dzień
POLSKA
Przyjazd do Polski

CENA ORIENTACYJNA

Cena to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg. kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego (od 25 osób w wzwyż, przy grupach 10- 25 os gwarantujemy 1 miejsce bezpłatne) + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
- dla 35 – 39 osób - 269 EURO
- dla 40 – 44 osób - 249 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. ( na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy

WARUNKI PŁATNOŚCI


Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE
KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)

ŚWIADCZENIA

CENA OBEJMUJE:
- transport autokarem komfortowym ( bar, video)
- 4 noclegi w hotelach (Jaremcze – pokoje lub studia z łazienkami, Lwów - pokoje z umywalkami
w ścisłym centrum lub pok. z łazienkami - poza centrum),
- 4 śniadania i 4 obiadokolacje,
- przewodnik lwowski i czarnohorski,
- program imprezy podany jest ramowo - kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- opieka Pilota. Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
- ubezpieczenia KL i NNW. Ubezpieczenie TU SIGNAL IDUNA (umolwa generalna obejmuąca choroby przewlekłe)): Koszty leczenia ( KL) do 10 000EURO ; Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),bagaż
http://ave.turystyka.pl/page_polisy_zbiorowe.html

CENA NIE OBEJMUJE:
- kosztów zwiedzania ( koszt ok 25 euro we własnym zakresie)

UWAGI

- dokumentem podróży powinien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząć proces organizacyjny. Prosimy zapoznać się naszą procedurą organizacji wypracowaną przez 20 lat pracy AVE
http://www.ave.turystyka.pl/page_rezerwacja_grup.html

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc bezpłatnych określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje kalkulację ceny dla 1 osoby do 25 uczestników i dla 2 osób gratis powyżej 25 uczestników płacących - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi (liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie) wg wzoru tzw. " rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłącznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umową zbiorową)

Cena od 1101 PLN
(249 EUR)
/ 7 dni
Transporttransportautokar

Świadczenia

transport komfortowym autokarem ( bar, video), 4 noclegi w hotelach (Jaremcze – pokoje lub studia z łazienkami, Lwów - pokoje z umywalkami, w ścisłym centrum lub pok. z łazienkami - poza centrum), 4 śniadania i 4 obiadokolacje, przewodnik lwowski i czarnohorski, opieka Pilota( pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów), ubezpieczenia KL i NNW

Ukraina KresowaUkraina Kresowa

Terminy

Ups, terminy nie są dostępne!

Warianty oferty